صفحه اصلی > مناقصات > شناسایی منابع 

 
  عنوان مناقصه :انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه احداث اولین واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک (Mini LNG) برای سوخت رسانی به ایستگاه LCNG به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
  آگهي در محدوده :مناقصه‌هاي پيمان
  آگهي در محدوده :شرکت ملی گاز ایران
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1396/12/16
  آخرين مهلت :1397/02/16
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات