شعار سال 97-1
 
  
شنبه 2 تير 1397   01:48:08
فرهنگي، بسيج
برگزاری اردوی راهیان نور غرب کشور توسط حوزه مقاومت بسیج
تپه الله اكبر-سنندج
تپه الله اكبر-سنندج - راوي
داخل اتوبوس - موقع حركت
درياچه زريبار مريوان
منطقه عملياتي والفجر4-دره شيلر مريوان
هاجرخاتون خواهر امام رضا ع -سنندج
يادمان شهدا-درياچه زريبار مريوان
يادمان شهداي باشگاه افسران-سنندج
يادمان شهداي بوالحسن- بانه
يادمان شهداي بوالحسن- بانه
يادمان شهداي بوالحسن- بانه
يادمان شهداي سيرانبند-بانه
يادمان شهداي سيرانبند-بانه
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما