شعار سال 97-1
 
  
شنبه 2 تير 1397   15:09:27
شرکت های پالایش گاز
13:541396/10/11 دوشنبه
انجام آزمون DCVG بر روی خط آبرسانی ایوان به پالایشگاه گاز ایلام

سرپرست بازرسی فنی شرکت پالایش گاز ایلام از انجام آزمون DCVG بر روی خط آبرسانی ایوان به این پالایشگاه جهت حصول اطمینان از سلامت پوشش خط و به تبع آن، سلامت لوله جهت سرویس دهی مستمر و تامین آب پالایشگاه در کل مسیر خط مطابق استاندارد NACE RP 0502 با استفاده از دستگاه های DCVG و C-SCAN و بیل مکانیکی جهت خاک برداری و خاک ریزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، پرچم پور در ادامه مطلب فوق، افزود: این پروژه ظرف مدت سه ماه و با صرف بیش از 1500 نفر ساعت بر روی حدود 25 کیلومتر پوشش کل خط لوله طی سه مرحله زمانی انجام شد که مرحله اول آزمون DCVG/CIPS/GPS، مرحله دوم C-SCAN و مرحله سوم شامل کندن نقاطی از خط آبرسانی جهت راستی آزمایی نتایج مرحله اول و دوم و همچنین ضخامت سنجی و بازرسی سطح خارجی لوله از نظر خوردگی خارجی و تست خاک از نظر وجود میکروب SRB بوده است.

وی تصریح کرد: نتایج حاصله از تست نشان می دهد که از حدود 25 هزار متر طول لوله، جمعا 6264 متر از پوشش نیاز به تعمیر فوری و 1276 متر از پوشش نیاز به تعمیر در آینده نزدیک دارد، همچنین لازم است 767 متر از پوشش تحت پایش مستمر قرار گیرد.

سرپرست بازرسی فنی شرکت پالایش گاز ایلام بیان کرد: وضعیت خوردگی خارجی خط و نتایج تست ضخامت سنجی در نقاط کنده شده مرحله سوم مطلوب بوده و خوردگی و کاهش ضخامت خاصی مشاهده نشده است، همچنین طی نمونه برداری از خاک اطراف لوله و انجام آزمایشات مربوطه، وجود باکتری SRB منتفی اعلام شد.

تاریخ به روز رسانی:.


مجری سایت : شرکت سیگما