شعار سال 97-1
 
  
شنبه 2 تير 1397   20:52:07
اطلاعيه‌ها
13:011396/12/7 دوشنبه
تمدید دعوت از شرکتها و دست اندرکاران تکنولوژی برای اجرای طرح پایلوت کنتورخوانی هوشمند

اطلاعیه

بدینوسیله اعلام می دارد پیرو درج چهارچوب و انتظارات پیاده سازی طرح پایلوت کنتور خوانی هوشمند برای مشترکین خانگی و تجاری جزء، تحت عنوان اطلاعیه در تاریخهای 95/07/06 به مدت شش ماه و 96/08/01 به مدت یکماه و با توجه به استقبال و درخواست شرکتها جهت تمدید مدت فراخوان برای انجام فعالیت در پیاده سازی پروژه فوق الذکر ، زمان اعلام آمادگی وشروع فعالیت شرکتها از تاریخ اعلام این اطلاعیه حداکثر تا تاریخ 97/06/01 با شرایط ذیل تمدید می گردد:

1-ارسال در خواست کتبی جهت مشارکت در پیاده سازی پروژه پایلوت در صورتی که تاکنون اعلام آمادگی ننموده اند .
2- ارائه طرح اولیه و کلی که باید مورد قبول شرکت ملی گاز ایران قرار گیرد .
3- ارائه پیشنهاد به صورت کامل براساس چهار چوب و انتظارات طرح پایلوت کنتور خوانی هوشمند برای مشترکین خانگی و تجاری جزء درج شده در سایت شرکت ملی گاز ایران طی اطلاعیه مورخ 95/07/06 و ارائه استاندارد های مرتبط که باید مورد قبول شرکت ملی گاز ایران قرار گیرد.
4- ارائه نمونه کنتورها و اخذ تأئیدیه های لازم از آزمایشگاه شرکت ملی گاز ایران و همچنین سازمانهای بین المللی .
5- امضاء قرارداد فی مابین آن شرکت و شرکت ملی گاز ایران .

توجه : برای شرکتهایی که اتمام اجرای شرایط فوق الذکر از تاریخ 97/02/01 به بعد باشد به ازاء روزهای تأخیر نسبت به این تاریخ از زمان کل پیاده سازی پروژه که حداکثر 8 ماه در نظر گرفته شده کم خواهد شد .

فايل هاي مربوطه :
elzamat_IT.pdf355.867 KB
smart+gas+metering.pdf452.301 KB
كلمات كليدي : کنتورخوانی , هوشمند , پایلوت , فراخوان
تاریخ به روز رسانی:.


مجری سایت : شرکت سیگما