شعار سال 97-1
 
  
چهارشنبه 31 مرداد 1397   08:02:46
شرکت های گاز استانی
12:501397/2/26 چهارشنبه
رئیس هماهنگی و برنامه‌ریزی گازرسانی به روستاهای شرکت ملی گاز ایران:
لزوم مدیریت سامانه ها و آمارهای عملکردی به منظور ارائه گزارش های مدیریتی

با توجه به تدوین برنامه استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران و لزوم پایش شاخص های استراتژیک مدیریت گازرسانی، مدیریت سامانه ها و آمارهای عملکردی به منظور ارائه گزارش های مدیریتی به سطوح مختلف شرکت و خارج از شرکت امری ضروری است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، آذر ملک محمدی رئیس هماهنگی و برنامه‌ریزی گازرسانی به روستاهای شرکت ملی گاز ایران، در نشست کارگروه بررسی و انتخاب سامانه مدیریت پروژه که به میزبانی شرکت گاز استان گیلان برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق، بر وجود یک سامانه هماهنگ برای کلیه شرکت های گاز استانی در راستای جلوگیری از دوباره کاری ها تاکید کرد.
این مقام مسئول بیان داشت: در این زمینه هماهنگی موثری با مدیریت فاوای شرکت ملی گاز وجود دارد.
وی در ادامه سخنان خود همدلی واحدهای مختلف شرکت گاز استان گیلان درجهت استفاده بهینه از نرم افزار مدیریت پروژه و اجرای پروژه های بهبود را بسیار خوب توصیف و از زحمات مدیرعامل و کارکنان این شرکت بجهت اجرای شایسته پروژه های بند «ق»، قدردانی کرد.
در ادامه این نشست، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان، بیان داشت: این جلسه پیرو دو نشست کارگروه کنترل پروژه در یزد و تهران جهت تصمیم گیری سامانه مبنا جهت مدیریت پروژه در شرکت ها تشکیل شد.
وی اظهار داشت: سامانه مدیریت پروژه در گاز گیلان در چندین سال قبل موجود اجرایی شد و این برنامه به مرور و متناسب با پیشرفت تکنولوژی و نرم افزاری، بروزرسانی شده و در حال حاضر به کمک این سامانه، عملیات اجرایی شرکت تحت مدیریت است.
همچنین در این نشست، سامانه های نرم افزاری کنترل پروژه در گاز اصفهان و گیلان و همچنین استراتژی ستاد در این خصوص ارایه و مسئولین برنامه ریزی و کنترل و مالی شرکت ها در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تاریخ به روز رسانی:.


مجری سایت : شرکت سیگما