يكشنبه 31 تير 1397   21:31:46
مناقصه
 
سه‌شنبه 8/2/1394

 

                                                                                                                     نوبت دوم

    آگهی ارزیابی کیفی

 

«دو مرحله ای»

دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

شماره مناقصه : 93/0001

موضوع مناقصه: شناسایی تولید کنندگان/ فروشندگان معتبر جهت تامین پکیج کامل تجهیزات سیستم میترینگ گاز سوخت

این شرکت در نظر دارد پکیج کامل تجهیزات سیستم میترینگ گاز سوخت مورد نیاز خود را از تولید کنندگان و فروشندگان معتبر تامین نماید از کلیه متقاضیان دعوت به عمل  می آید جهت دریافت فرم ارزیابی کیفی ظرف مدت 15 روز پس از چاپ این آگهی به نشانی زیر مراجعه نمایند.

مهلت ارسال مدارک ارزیابی کیفی: حداکثر 30 روز پس از چاپ این آگهی

اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی بین متفاضیان واجد شرایط توزیع می گردد.

محل دریافت و تحویل فرم ارزیابی کیفی: دفتر مرکزی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

به نشانی: خیابان طالقانی- نرسیده به پل حافظ- روبروی وزارت نفت – پلاک 376 – طبقه پنجم- اتاق 506 واحد تدارکات کالا (ساعات مراجعه 9 الی 15)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66499111 تماس حاصل فرمائید.

هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 

روابط عمومی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGC-NGSC.IR


 
سه‌شنبه 8/2/1394

                                                                                                              نوبت اول 

                                                    آگهی ارزیابی کیفی

 

«دو مرحله ای»

دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

شماره مناقصه : 93/0001

موضوع مناقصه: شناسایی تولید کنندگان/ فروشندگان معتبر جهت تامین پکیج کامل تجهیزات سیستم میترینگ گاز سوخت

این شرکت در نظر دارد پکیج کامل تجهیزات سیستم میترینگ گاز سوخت مورد نیاز خود را از تولید کنندگان و فروشندگان معتبر تامین نماید از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم ارزیابی کیفی ظرف مدت 15 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به نشانی زیر مراجعه نمایند.

مهلت ارسال مدارک ارزیابی کیفی: حداکثر 30 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم

اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی بین متفاضیان واجد شرایط توزیع می گردد.

محل دریافت و تحویل فرم ارزیابی کیفی: دفتر مرکزی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

به نشانی: خیابان طالقانی- نرسیده به پل حافظ- روبروی وزارت نفت – پلاک 376 – طبقه پنجم- اتاق 506 واحد تدارکات کالا (ساعات مراجعه 9 الی 15)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66499111 تماس حاصل فرمائید.

هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 

روابط عمومی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGC-NGSC.IR

 

 

 


 
پنجشنبه 16/11/1393

شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در نظر دارد موضوع مربوط به انجام خدمات حفاری و تکمیل یک حلقه چاه ارزیابی در میدان قزل تپه گنبد کاووس (به صورت EPD) را از طریق مناقصه عمومی با شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


                                                                                                   « نوبت اول»

 

آگهی فراخوان ارزیابی

شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در نظر دارد موضوع مربوط به انجام خدمات حفاری و تکمیل یک حلقه چاه ارزیابی در میدان قزل تپه گنبد کاووس (به صورت EPD) را از طریق مناقصه عمومی با شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار

شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی، تهران، خیابان طالقانی، روبروی وزارت نفت،  پلاک 376

موضوع مناقصه

حفاری و تکمیل یک حلقه چاه ارزیابی در میدان قزل تپه گنبد کاووس EPD) )به شماره 132/ش ذ گ /65/93

مدت مناقصه

دوازده ( 12 ) ماه شمسی

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت درمناقصه

  1. داشتن شخصیت حقوقی
  2. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
  3. داشتن توان مالی، فنی، نیروی متخصص، ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با موضوع مناقصه  
  4. داشتن سوابق اجرایی مفید در خصوص حفاری چاه های نفت وگاز

محل اجرای موضوع مناقصه

گرگان- گنبد کاووس- میدان قزل تپه

 

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور بوده و آمادگی اجرای خدمات موضوع مناقصه را دارند می‌توانند حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از درج نوبــت دوم این آگهی در روزنامه، جهت دریافت فرم‌های استعلام ارزیابی به دفتر امور حقوقی و قراردادها واقع در طبقه چهارم شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان باید پس از تکمیل فرم‌های دریافت شده و ارائه اطلاعات مورد نیاز، مدارک را مهر و امضا نموده و حداکثر ظرف 14روز پس از آخرین روز توزیع فرم استعلام ارزیابی، به نشانی فوق تحویل نمایند.

اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می‌گردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن 66971173 تماس حاصل نمایند.

 

 

روابط عمومی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGC-NGSC.IR

 
دوشنبه 13/11/1393

شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در نظر دارد موضوع مربوط به انتخاب مشاور جهت مدیریت طرح (MC) پروژه افزایش تولید گاز از میدان سراجه و سایر پروژه‌های سطح الارضی شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی را از طریق مناقصه عمومی با شرایط زیر به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.


                                                                                                   « نوبت اول»

 

آگهی فراخوان ارزیابی

شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در نظر دارد موضوع مربوط به انتخاب مشاور جهت مدیریت طرح (MC) پروژه افزایش تولید گاز از میدان سراجه و سایر پروژه‌های سطح الارضی شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی را از طریق مناقصه عمومی با شرایط زیر به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار

شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی، تهران، خیابان طالقانی، روبروی وزارت نفت،  پلاک 376

موضوع مناقصه

انتخاب مشاور جهت مدیریت طرح (MC) پروژه افزایش تولید گاز از میدان سراجه و سایر پروژه‌های سطح الارضی شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی به شماره  219/ش ذ گ /93/65

مدت مناقصه

دوازده ( 12 ) ماه شمسی

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت درمناقصه

  1. دارای گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل پایه 2 با تخصص "واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی" و یا پایه 1 با تخصص "تاسیسات بالادستی و روزمینی" گروه نفت و گاز، از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و داشتن ظرفیت کاری خالی
  2. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
  3. داشتن امکانات فنی و نیروهای متخصص
  4. داشتن سوابق اجرایی مفید در حوزه صنعت نفت و گاز
  5. داشتن شخصیت حقوقی

 

محل اجرای موضوع مناقصه

تهران، استان قم، میدان سراجه، استان خراسان رضوی سرخس میدان شوریجه

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور بوده و آمادگی اجرای خدمات موضوع مناقصه را دارند می‌توانند حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از درج نوبــت دوم این آگهی در روزنامه، جهت دریافت فرم‌های استعلام ارزیابی به دفتر امور حقوقی و قراردادها واقع در طبقه چهارم شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان باید پس از تکمیل فرم‌های دریافت شده و ارائه اطلاعات مورد نیاز، مدارک را مهر و امضا نموده و حداکثر ظرف 14روز از درج نوبت دوم این آگهی ، به نشانی فوق تحویل نمایند.

اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می‌گردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن 66971173 تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGC-NGSC.IR

 

 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما