شعار سال 97-1
 
  
شنبه 2 تير 1397   20:58:06

وبگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت

12:381395/12/28 شنبه
معاونت منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

www.pmhr.ir
تاریخ به روز رسانی:.مجری سایت : شرکت سیگما