شعار سال 96-1
 
  
يكشنبه 10 ارديبهشت 1396   06:05:32
هيأت مديره
يكشنبه 18/5/1388

   

 

بیژن زنگنه

وزیر نفت و رئیس هیأت مدیره

حمیدرضا عراقی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و نایب رئیس هیأت مدیره

 

محمدرضا صدیقی
مدیر مالی و عضو اصلی
جعفر حیدر اصفهانی
مدیر توسعه منابع انسانی و عضو اصلی
محمدرضا قدسی زاده
مدیر برنامه ریزی و عضو اصلی

 

بهزاد بابا زاده
مدیر امور بین الملل و عضو علی البدل
مدیر گازرسانی و عضو علی البدل
 حسن منتظر تربتی
 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و عضو اصلی


 


مجری سایت : شرکت سیگما