صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

اشتراک پذیری عمده

شناسه خدمت :

13031670101

نام دستگاه:

شرکت ملی گاز ایران

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند اشتراک پذیری مشترکین عمده در شرکت های گاز استانی از مرحله تقاضا ( در دفتر پیشخوان /شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت و نصب کنتور می باشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

<#f:30317/>

روش های ارائه خدمت :

<#f:30319/>

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

جهت نبود زیرساخت ارتباطی مناسب و احراز اصالت مدرک

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متو