صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

نظارت عالیه بر ارائه حق العمل کاری جداسازی میعانات

شناسه خدمت :

13032230000

نام دستگاه:

شرکت ملی گاز ایران

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

گاز طبیعی به همراه میعانات گازی در واحد لخته گیر دریافت شده و پس از عبور از این واحد، میعانات آن ته نشین می شود. میعانات گازی جدا شده پس از عبور از واحد تثبیت، ذخیره سازی شده و آماده ی تحویل به شرکت ملی نفت ایران می شود.

خدمت گیرندگان :

شرکت ملی نفت ایران

کانال های کنونی ارائه خدمت :

سایر

روش های ارائه خدمت :

<#f:30319/>

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

<#f:30320/>

آما