صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

پاسخگویی به استعلامهای حریم خطوط لوله انتقال گاز

شناسه خدمت :

<#f:23208/>

نام دستگاه:

شرکت ملی گاز ایران/شرکت انتقال گاز ایران

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

پاسخ به استعلامهای ساخت بنا،برداشت از معادن،اجرای طرحهای زیربنایی،تغییر کاربری اراضی و اعلام حریم در مجاورت خطوط لوله با زیرگروه های: 1-استعلام ساخت و ساز در مجاورت خطوط لوله انتقال گاز انتقال2-استعلام برداشت از معادن کوهی و رودخانه ای در مجاورت خطوط لوله انتقال گاز 3- استعلام اجرای طرحهای زیربنایی از قبیل برق رسانی ، گاز رسانی ، راهسازی ، فیبر نوری و... در مجاورت خطوط لوله 4-استعلام تغییر کاربری و صدور اسناد مالکیت اراضی مجاور خطوط لوله انتقال گاز 5-اعلام حریم جهت ملحوظ نظ