صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
عنوان خدمت:

قطع جریان گاز مشترکین

شناسه خدمت :

130316670116

نام دستگاه:

<#f:30314/>

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این سامانه بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند قطع گاز در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد. _ گاهی این فرآیند در فرآیندهای دیگر فراخوانی میگردد.

خدمت گیرندگان :

<#f:30316/>

کانال های کنونی ارائه خدمت :

<#f:30317/>

روش های ارائه خدمت :

<#f:30319/>

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

<#f:30320/>

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

<#f:30321/>

سطح ارائه خدمت :

ملی

نوع خدمت :

G2C

تعداد دفعات ارائه خدمت به ذینفع در یک بازه 1 ساله :

<#f:30323/>

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

<#f:23214/>

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

<#f:30328/>

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):

<#f:30329/>

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

<#f:30325/>

نيازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطلاعات پايه كشور:

<#f:30327/>

مدارک لازم برای انجام خدمت:

دلیل قطع گاز (در صورتیکه درخواست قطع از سمت شرکت گاز باشد) مدارک تشخیص هویت

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیع

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک/کارمند شرکت گاز به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به درخواست قطع گاز 3_بررسی اطلاعات مرتبط با قطع گاز 4_انجام اقدام فنی مناسب جهت قطع جریان گاز 5_فراخوانی سیستم مشترکین و درج اطلاعات مربوط به قطع در سیستم مشترکین.

نام سامانه و آدرس :

سامانه الکترونیکی مشتریان گاز

نظرسنجی
بازگشت به لیست