صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

محاسبه جزئیات صورتحساب

شناسه خدمت :

130316670118

نام دستگاه:

<#f:30314/>

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون فرآیند محاسبه جزئیات صورتحساب در دفتر پیشخوان/شرکت گاز میباشد.

خدمت گیرندگان :

<#f:30316/>

کانال های کنونی ارائه خدمت :

<#f:30317/>

روش های ارائه خدمت :

<#f:30319/>

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

<#f:30320/>

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

<#f:30321/>

سطح ارائه خدمت :

<#f:30322/>

نوع خدمت :

G2C

تعداد دفعات ارائه خدمت به ذینفع در یک بازه 1 ساله :

<#f:30323/>

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

<#f:23214/>

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

<#f:30328/>

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):

<#f:30329/>

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

<#f:30325/>

نيازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطلاعات پايه كشور:

<#f:30327/>

مدارک لازم برای انجام خدمت:

_

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به درخواست محاسبه جزئیات صورتحساب 3_فراخوانی سیستم مشترکین و ارائه جزئیات صورتحساب به مراجعه کننده

آدرس سامانه :

این خدمت در هر یک از شرکتهای گازاستانی به شکل مجزا ارائه می شود. به عنوان مثال شرکت گاز استان اردبیل این خدمت را در میز خدمت وب سایت آن شرکت به نشانی www.nigc-ar.ir ارائه می دهد.

نظرسنجی
بازگشت به لیست