صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

فروش اتان

شناسه خدمت :

<#f:23208/>

نام دستگاه:

شرکت ملی گاز ایران /مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

نظارت بر فروش اتان به شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی

خدمت گیرندگان :

شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی

کانال های کنونی ارائه خدمت :

<#f:30317/>

روش های ارائه خدمت :

<#f:30319/>

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

<#f:30320/>

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

<#f:30321/>

سطح ارائه خدمت :

<#f:30322/>

نوع خدمت :

G2B

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

پیوسته

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

<#f:30328/>

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):

<#f:30329/>

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

بله – انجام هماهنگی لازم در خصوص فروش گاز اتان بین شرکت ملی گاز و شرکت های پتروشیمی

نيازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطلاعات پايه كشور:

خیر

مدارک لازم برای انجام خدمت:

<#f:23212/>

قوانین و مقررات بالادستی :

<#f:23213/>

مراحل گردش کار :

<#f:23216/>

آدرس سامانه :

<#f:33360/>

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی
بازگشت به لیست