صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

عمليات تعميق و ايمن سازي بخشی از خط لوله هفتم سراسري در منطقه 6 عمليات انتقال گاز ایران

عمليات تعميق و ايمن سازي بخشی از خط لوله هفتم سراسري در بستر رودخانه طي دو هفته با تلاش كاركنان منطقه 6 عمليات انتقال گاز ایران با موفقيت به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملی گاز ایران، علیرضا عربلو سرپرست منطقه 6 عمليات انتقال گاز ایران، با اشاره به اجراي پروژه تعميق خط لوله مذکور در دو نقطه گفت: با توجه به بارندگي هاي شديد