صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و پشتیبانی سامانه جامع اطلاعات مکانی شرکت ملی گاز ایران

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1397/03/30

متن آگهی :

">

بسمه تعالی آگهی فراخوان عمومی (نوبت اول) " تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و پشتیبانی سامانه جامع اطلاعات مکانی شرکت ملی گاز ایران" نام کارفرما : شرکت ملی گاز ایران نشانی : تهران ـ خیابان کریمخان زند ـ خیابان شهید دکتر عضدی ( آبان جنوبی ) ـ مقابل بیمارستان آبان ـ ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران موضوع خدمات مشاوره : " تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و پشتیبانی سامانه جامع اطلاعات مکانی شرکت ملی گاز ایران" بدینوسیله به اطلاع میرساند شرکت ملی گاز ایران به منظور انتخاب مشاور جهت اجرای " تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و پشتیبانی سامانه جامع اطلاعات مکانی شرکت ملی گاز ایران" درصدد شناسائی و ارزیابی کیفی شرکتهای فعال در حوزه سیستمهای اطلاعات مکانی و دارای رتبه بندی معتبر: • از شورای عالی انفورماتیک کشور در یکی از رشته‌های o تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری o ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری یا بسته‌های نرم‌افزاری حامل محتوا • از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گروه تخصص‌های مشترک با تخصص "سیستم‌های اطلاعات مکانی" ( رتبه های 1 و 2 ) و دارای ظرفیت انجام کار می باشد. لذا کلیه متقاضیان حائز شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج دومین آگهی در روزنامه جهت دریافت اسناد RFQ به مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران واقع در طبقه هشتم ساختمان مرکزی (برج شرکت ملی گاز) مراجعه فرمایند. شایان ذکر است هماهنگی متقاضیان قبل از مراجعه حضوری با شماره تلفن 84878361 الزامی می باشد. مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان