صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

پشتیبانی، نگهداشت و توسعه‌ی سامانه‌ی مشترکین و مراکز داده‌ی آن برای دو سال

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1397/12/05

متن آگهی :

آگهی فراخوان عمومی خدمات مشاوره


    
1-  موضوع مناقصه : پشتیبانی، نگهداشت و توسعه‌ی سامانه‌ی مشترکین و مراکز داده‌ی آن برای دو سال


2-  نام  و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید دکتر عضدی (آبان جنوبی)، نبش سپند، ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران، طبقه هشتم، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


 شرکت ملی گاز ایران به منظور انتخاب مشاور جهت اجرای پروژه‌ی فوق تصمیم به شناسایی، ارزیابی کیفی و فنی شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و دارای رتبه‌‌ی معتبر یک و یا دو از شورای عالی انفورماتیک کشور در حوزه‌ی «پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها» و دارای ظرفیت انجام کار دارد.


3 - مهلت دریافت اسناد مناقصه: پس از ارائه مدارک و مستندات ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران و انجام ارزیابی و تایید صلاحیت ، نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد.


4- برآورد مالی پروژه: مبلغ 26،000،000،000 ریال (معادل دو میلیارد و ششصد میلیون تومان)


5- تضمین شرکت در فرایند مناقصه: مبلغ 1،300،000،000 ریال (معادل یکصد و سی میلیون تومان) بوده که در قالب ضمانت‌نامه‌ی بانکی معتبر اخذ می‌گردد.


6- زمان ارائه مدارک: از تاریخ درج این آگهی تا ده روز کاری بعد از درج دومین آگهی در روزنامه


لذا از تمامی متقاضیان حائز شرایط در قالب شرکت و یا کنسرسیوم، دعوت می‌شود در مهلت مقرر و در ساعت‌های اداری جهت دریافت اسناد  مناقصه به دفتر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران واقع در نشانی فوق‌الذکر مراجعه فرمایند. هماهنگی متقاضیان قبل از مراجعه حضوری با شماره تلفن 84878361-021 الزامی می‌باشد.


www.nigc.ir                                                                                                   
                                                                  روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان