صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1398/05/06

متن آگهی :

                               فراخوان مناقصه

 

شرکت ملّی گاز ایران درنظر دارد موضوع خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی  خود را از طریق مناقصه عمومی و بصورت حجمی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .


نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت ملی گاز ایران .


تهران– بلوارکریمخان زند  - خیابان شهید عضدی جنوبی -  نبش خیابان سپند - ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران ، طبقه پانزدهم  - مدیریت توسعه منابع انسانی .


موضوع مناقصه :  خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی  شرکت ملی گاز ایران .


مـدت مناقصـه :  24 ماه شمسی.


نماینده دستگاه مناقصه گزار :  مدیریت توسعه منابع انسانی .


مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:


مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 12/020/641/535 ریال ( دوازده میلیارد و بیست میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و پانصد و سی و پنج ریال) که می بایست بصورت یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 94/09/22 هیات وزیران)به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت ارائه گردد.


شرائط ومدارک لازم جهت شرکت درمناقصه :


1 – ارائه تأئیدیه صلاحیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرتبط ومعتبردر امور خدمات عمومی .

2- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

3- توانایی تهیه وتسلیم ضمانتنامه

4- داشتن دفتر فعال شرکت در تهران

5- ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مُصّدق ( اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی  و . . . ) .

6-  ارائه رزومه کاری مرتبط

7- داشتن شخصیت حقوقی

8- داشتن کادر مجرب و متخصص با موضوع مناقصه

9- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده سال 1396    

 


محل اجرای موضوع مناقصه : 


1- ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران به آدرس فوق الذکر .

2- ساختمان آموزش روبروی ورزشگاه  شهید شیرودی


3- پارکینگ شهید باقری  بالاتر از ورزشگاه شهید شیرودی

4- ساختمان ورزش جنب ساختمان آموزش

5- منازل سازمانی مسکونی مستقر در تهران

6- ساختمان شهید صابر واقع در خیابان ایتالیا

7- ساختمان بیدبلند 2 واقع در خیابان احمد قصیر- خیابان دوازدهم        

8- ساختمان سپند واقع در خیابان شهید قرنی


9- زائر سرای مشهد واقع در مشهد بلوار رستمی 22


لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر 15 روز پس از انتشار آگهی فرآخوان در جراید کثیرالانتشار ، به پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز به آدرس اینترنتی www.nigc.ir  ( بخش آگهی ها –  قسمت مناقصه های پیمان ) مراجعه و پس از مطالعه فرآخوان  ، دانلود و تکمیل فرم های ذیل فرآخوان شامل معیارهای ارزیابی و خلاصه سوابق ،  مراتب اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک فوق الذکر  کتباً و بصورت حضوری به دفتر خدمات پیمانها به آدرس تهران ، میدان هفتم تیر, خیابان شهید مفتح جنوبی ، خیابان شهید شیرودی , پلاک 10 ، طبقه 4  ارائه نمایند . بدیهی است  پس از ارائه مدارک و بررسی آن و تائید صلاحیت  نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر  با  شماره تلفن های 81315767  و 81315766 تماس حاصل نمایند.

              
                             مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان