صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1398/07/09

متن آگهی :

                         فراخوان مناقصهشرکت ملّی گاز ایران درنظر دارد موضوع خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی  خود را از طریق مناقصه عمومی و بصورت حجمی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  .
 نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت ملی گاز ایران .


تهران– بلوار کریمخان زند ، خیابان شهید عضدی جنوبی ،  نبش خیابان سپند – ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ط 15 .
 موضوع مناقصه :  خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه  فاضلاب ساختمان مرکزی  شرکت ملی گاز ایران  .
 مـدت مناقصـه :  24 ماه شمسی.
 نماینده دستگاه مناقصه گزار :  مدیریت توسعه منابع انسانی .
 مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 722/371/425ریال (هفتصد و بیست و دو میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و بیست و پنج ریال) که می بایست بصورت یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 94/09/22 هیات وزیران)به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت تحویل گردد.
شرائط ومدارک لازم جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار :
1 – ارائه تأئیدیه صلاحیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرتبط ومعتبردر امور تاسیسات یا رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه (در رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات)2- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی3- توانایی تهیه وتسلیم ضمانتنامه4- دارابودن دفتر فعال شرکت در تهران     5- ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مُصّدق ( اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی  و . . . ) .   
6-  ارائه رزومه کاری مرتبط   7- داشتن شخصیت حقوقی   8- داشتن کادر مجرب و متخصص با موضوع مناقصه   محل اجرای موضوع مناقصه :
1- ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران به آدرس فوق الذکر


لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر 15 روز پس از انتشار آگهی فرآخوان در جراید کثیرالانتشار ، به پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز به آدرس اینترنتی www.nigc.ir  ( بخش آگهی ها –  قسمت مناقصه های پیمان ) مراجعه و پس از مطالعه فرآخوان  ، دانلود و تکمیل فرم های ذیل فرآخوان شامل معیارهای ارزیابی و خلاصه سوابق ،  مراتب اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک فوق الذکر  کتباً و بصورت حضوری به دفتر خدمات پیمانهای ستاد به آدرس تهران ، میدان شهدای هفتم تیر- خیابان شهید مفتح جنوبی- خیابان شهید شیرودی- پلاک 10-  ساختمان شرکت ملی گاز ایران - طبقه چهارم  ارائه نمایند . بدیهی است  پس از ارائه مدارک و بررسی آن و تائید صلاحیت  نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر  با  شماره تلفن های   81315760 و  81315766  تماس حاصل فرمایند .  
                                 مدیریت توسعه منابع انسانی  شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان