صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

نامعلوم

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1398/07/17

متن آگهی :

                                          فرآخوان مناقصه
شرکت ملّی گاز ایران درنظر دارد موضوع خدمات ایمنی ،  بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی  خود را از طریق مناقصه عمومی و بصورت حجمی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت ملی گاز ایران ، تهران– بلوارکریمخان زند  - خیابان شهید عضدی جنوبی -  نبش خیابان سپند - ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران ، طبقه پانزدهم  - مدیریت توسعه منابع انسانی .
 


موضوع مناقصه :  خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی  شرکت ملی گاز ایرانمـدت مناقصـه24 ماه شمسی.
نماینده دستگاه مناقصه گزار :  مدیریت توسعه منابع انسانی .مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/125/630/843ریال ( یک میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون و ششصد و سی هزار و هشتصد و چهل و سه ریال)  که می بایست بصورت یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 94/09/22  هیات وزیران)به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت ارائه گردد.
شرائط ومدارک لازم جهت شرکت درمناقصه :

 


1 – ارائه تأئیدیه صلاحیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرتبط ومعتبر(در امور تعمیر و نگهداری, تاسیسات) یا  ارائه رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه.2- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


3- توانایی تهیه وتسلیم ضمانتنامه   


4- داشتن دفتر فعال شرکت در تهران    5- ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مُصّدق ( اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی  و . . . ) .       6-  ارائه رزومه کاری مرتبط          7- داشتن شخصیت حقوقی

 

8- داشتن کادر مجرب و متخصص با موضوع مناقصه    

 

  محل اجرای موضوع مناقصه :  
1- ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران به آدرس فوق الذکر .    2- ساختمان آموزش روبروی ورزشگاه  شهید شیرودی3- پارکینگ شهید باقری  بالاتر از ورزشگاه شهید شیرودی               


4- ساختمان ورزش جنب ساختمان آموزش5- ساختمانهای سازمانی سازمانی مستقر در تهران          6- ساختمان شهید صابر واقع در خیابان ایتالیا7- ساختمان بیدبلند 2 واقع در خیابان احمد قصیر- خیابان دوازدهم   


 8- ساختمان سپند واقع در خیابان شهید قرنی
لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر 15 روز پس از انتشار آگهی فرآخوان در جراید کثیرالانتشار ، به پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز به آدرس اینترنتی www.nigc.ir  ( بخش آگهی ها –  قسمت مناقصه های پیمان ) مراجعه و پس از مطالعه فرآخوان  ، دانلود و تکمیل فرم های ذیل فرآخوان شامل معیارهای ارزیابی و خلاصه سوابق ،  مراتب اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک فوق الذکر  کتباً و بصورت حضوری به دفتر خدمات پیمانی و پیمانکاران ستاد به آدرس تهران ، میدان هفتم تیر, خیابان شهید مفتح جنوبی ، خیابان شهید شیرودی , پلاک 10 ، طبقه 4  ارائه نمایند . بدیهی است  پس از ارائه مدارک و بررسی آن و تائید صلاحیت  نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر  با  شماره تلفن های 81315767  و 81315760 تماس حاصل نمایند .


              
                                       مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان