صفحه اصلی > مناقصات > مزایده ها 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

فروش دو ساختمان اداری و یک چاپخانه واقع در میدان هفتم تیر

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

<#f:697/>

بین المللی :

<#f:698/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:699/>

وضعیت آگهی:

<#f:700/>

تاریخ بارگذاری :

1400/03/19

متن آگهی :

       تجدید فراخوان مزایده عمومی


     

1- موضوع مزایده : فروش دو ساختمان اداری و یک چاپخانه واقع در میدان هفتم تیر-نبش کوچه بهار مستیان (از سمت درب ورودی میدان پلاک آبی 273 از سمت کوچه بهار مستیان پلاک 59 و از سمت کوچه بهار مستیان بن بست اول پلاک 2).2-  نام  و نشانی دستگاه مزایده گزار: شرکت ملی گاز ایران  - تهران –میدان هفتم تیر –خیابان شهید مفتح جنوبی –خیابان شهید شیرودی –پلاک 10- طبقه چهارم –خدمات پیمانهای ستاد .3 - مهلت دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد : حداکثر10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم .
4- زمان بازدید موضوع مزایده:  زمان بازدید ملک و مدارک مالکیت روز شنبه مورخ 1400/03/23 ساعت 9 صبح  لغایت 12.
5- میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده :28.760.000.000 ریال(بیست و هشت میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال)که باید بصورت یکی از تضامین مندرج در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب سال 94 هیات محترم وزیران ارائه گردد. (در صورت تمایل به واریز نقدی تضمین شرکت در مزایده، شماره حساب 1907000129 بانک ملت شعبه شهید سرافراز بنام شرکت ملی گاز ایران اعلام می گردد.)
مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت ملی گاز ایران به آدرسwww.nigc.ir ( بخش آگهی ها –مزایده ) مراجعه و با شماره تلفن 81315775یا 81315760  دفتر خدمات پیمانهای مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران ، تماس حاصل نمایند.

                                                      روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مزایده ها