صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

ساخت و توسعه ابنیه و تاسیسات فرآورش, انتقال و توزیع گاز

شناسه خدمت :

<#f:23208/>

نام دستگاه:

شرکت ملی گاز ایران/ شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

انجام مطالعات فنی و اقتصادی, تدوین طرحهای توجیهی, مطالعات مهندسی بنیادی و مهندسی تفصیلی, احداث و توسعه سیستم های تولید, جمع آوری و انتقال نفت و گاز, تاسیسات سرچاهی, پالایشگاهها و تاسیسات نمزدایی, خطوط انتقال, تغذیه و توزیع گاز, ذخیره سازی گاز طبیعی, تاسیسات تقویت فشار گاز, ایستگاههای تقلیل و اندازه گیری فشار گاز و تاسیسات CNG , سیستم های مخابرات, تلمبه خانه ها, ابنیه و تاسیسات زیربنایی

خدمت گیرندگان :

شرکت انتقال گاز ایران, مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران, مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران

کانال های کنونی ارائه خدمت :

<#f:30317/>

روش های ارائه خدمت :

<#f:30319/>

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

هماهنگی مورد نیازدر خصوص ابعاد مختلف پروژه های محوله به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

<#f:30321/>

سطح ارائه خدمت :

<#f:30322/>

نوع خدمت :

G2G

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

متغیر

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

<#f:30328/>

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):

<#f:30329/>

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

بله هر گونه ارایه خدمت از طریق مکاتبات سازمانی صورت می گیرد.

نيازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطلاعات پايه كشور:

<#f:30327/>

مدارک لازم برای انجام خدمت:

<#f:23212/>

قوانین و مقررات بالادستی :

<#f:23213/>

مراحل گردش کار :

-تعریف طرح/پروژه  و امکانسنجی -طراحی مفهومی فاز امکانسنجی تفصیلی و ارزیابی اقتصادی - طراحی پایه - طراحی تفصیلی - اجرا - تحویل موقت - تحویل دائم

آدرس سامانه :

<#f:33360/>

متولی خدمت :

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران - 81313231 - 81313520 - 81314456 - 81313155 - 81314455​​​​​

پیوند به سامانه مدیریت خدمات دولت(مردم)

لینک

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی
بازگشت به لیست