صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

نظارت بر فروش گاز طبیعی

شناسه خدمت :

13032229100

نام دستگاه:

شرکت ملی گاز ایران /مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

گاز ورودی پس از عبور از واحدهای لخته گیر (جهت جداسازی مایعات همراه) جهت جداسازی H2S ، رطوبت زدایی ، حذف مرکپتان و تنظیم نقطه شبنم به ترتیب از واحدهای شیرین سازی، نم زدایی و تنظیم نقطه شبنم عبور کرده و از طریق کمپرسورهای خروجی به شبکه خطوط سراسری تزریق می گردد.

خدمت گیرندگان :

شرکت انتقال گاز ایران

کانال های کنونی ارائه خدمت :

سایر

روش های ارائه خدمت :

ارایه خدمت به صورت غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

<#f:30320/>

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

<#f:30321/>

سطح ارائه خدمت :

ملی

نوع خدمت :

G2G

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

پیوسته

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

<#f:30328/>

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):

<#f:30329/>

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

بله – انجام هماهنگی لازم بین شرکت ملی گاز و شرکت های پتروشیمی

نيازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطلاعات پايه كشور:

ندارد

مدارک لازم برای انجام خدمت:

صورتجلسه فیمابین پالایشگاه، شرکت انتقال گاز و مدیریت دیسپچینگ ملی گاز

قوانین و مقررات بالادستی :

اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

مراحل گردش کار :

<#f:23216/>

آدرس سامانه :

<#f:33360/>

متولی خدمت :

شرکت ملی گاز ایران - مدیریت هماهگی و نظارت بر تولید - 22592410 021

پیوند به سامانه مدیریت خدمات دولت(مردم)

لینک

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی
بازگشت به لیست