صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

صادرات محصولات جانبی گاز

شناسه خدمت :

13012235000

نام دستگاه:

شرکت ملی گاز ایران

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات محصولاتﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :

سایر

روش های ارائه خدمت :

<#f:30319/>

ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

این خدمت کاملا محرمانه است.

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بستگی به ظرفیت تولید و فروش و شرایط سیاسی کشور دارد.

سطح ارائه خدمت :

<#f:30322/>

نوع خدمت :

G2G,G2B

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

3 هفته

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

مبلغی دریافت نمی شود.

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):

<#f:30329/>

آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

بله

نيازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطلاعات پايه كشور:

<#f:30327/>

مدارک لازم برای انجام خدمت:

-

قوانین و مقررات بالادستی :

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس

مراحل گردش کار :

- دریافت اطلاعات از موجودی پالایش گاهها - اعلام به خریداران واجد شرایط صلاحیتدار - دریافت قیمتهای پیشنهادی - گشایش پاکتهای حوای پیشنهادها - اعلام برنامه مناقصه - فروش و برداشت از مخازن

آدرس سامانه :

<#f:33360/>

متولی خدمت :

شرکت ملی گاز ایران - مدیریت امور بین الملل - 021 88912959

پیوند به سامانه مدیریت خدمات دولت(مردم)

لینک

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی
بازگشت به لیست