نكات ايمني در مورد استفاده از شومينه هاي گازي


شومينه وسيله گرمايشي است که در سالهاي اخير بيشتر به عنوان دکور و تجملات از آن استفاده مي شود . توجه داشته باشيد وسائل گازسوز فقط مي تواند نيازهاي گرمايشي را تأمين نمايد و هر نوع بهره برداري فرعي و احياناً غيراستاندارد و نا ايمن از آنها مي تواند پيامدهاي خطرناکي داشته باشد.


جهت ايمني بيشتر توجه شما را به نکات ذيل جلب مي نمايد:

 1. به منظور جلوگيري از خطر نشتي گاز ، شومينه بايستي مجهز به ترموکوپل و شير جداگانه قطع و وصل باشد.
 2. نحوه ساخت تنوره آجري شومينه بايستي به نوعي باشد که اولاً به سهولت مکنده گازهاي حاصل از احتراق باشد و ثانياً جهت دهنده گازهاي حاصل از احتراق به سمت بالا و دودکش فلزي تعبيه شده (در بخش فوقاني) باشد.
 3. اجاق شومينه بايستي کاملاً در راستا و زير دودکش قرار داده شود تا گازهاي حاصل از احتراق به فضاي اتاق نفوذ نکند.
 4. .براي خروج سهل و ايمن گازهاي حاصل از احتراق از دودکش به قطر 15 سانتيمتر استفاده شود.
 5. نصب شومينه در آپارتمانهاي کوچک مي تواند خطرساز باشد . در اينگونه مواقع ترجيحاً از بخاري گازي استفاده شود.
 6. دودکش شومينه بايستي بدون درز تا بالاي بام ادامه داشته و حتماً داراي کلاهک H باشد.
 7. شير شومينه را در پايان فصل زمستان بسته و خروجي آنرا با درپوش مسدود نماييد.
 8. به هيچ عنوان به منظور رقص نور شعله ، شومينه را عمداً زردسوز ننمائيد . شعله زرد به معني توليد گازسمي مونواکسيدکربن در دستگاه مي باشد.
 9. .با توجه به امکان نفوذ گازسمي (CO) از درزهاي دودکش آجري به ساختمان حتي الامکان درشومينه ازدودکش آجري استفاده نگردد.
 10. دودکش شومينه مستقیماً تا بالاي بام(بدون استفاده از زانوهاي متعدد) ادامه داشته باشد.
 11. شيرشومينه بايستي خارج ازآن قرارداده شود تا در هنگام آتش سوزي احتمالي بدون هرگونه آسيب بتوان گاز را قطع نمود .
 12. ارتفاع دهانه نماي دودکش نبايستي آنقدر زياد باشد که بخشي از گازهاي حاصل ازاحتراق به محل سکونت شما نفوذ نمايد . براي ساخت شومينه نياز به مشاوره با کارشناسان معتبر مي باشد.
 13. بدليل انتقال حرارت از اجاق شومينه به رابط شير اصلي گاز حتماً بايستي از لوله هاي مسي فشارقوي و اتصالات مطمئن استفاده شود.
 14. قبل ازروشن نمودن شومينه حتماً از بازبودن دريچه شومينه (دمپر) اطمينان حاصل نماييد . چنانچه دمپر درحالت بسته باشد، تمامي گازهاي سمي ناشي از احتراق به فضاي مسکوني برگشته و خطرناک مي باشد.