صفحه اصلی > طرح خود اظهاری اطلاعات تماس مشترکین گاز 
مشترک گرامی، با توجه به حذف قبوض کاغذی، ضمن تشکر از مشارکت شما در طرح جمع آوری اطلاعات تلفن همراه لطفاً اطلاعات زیر را به دقت وارد نموده و کلید ثبت اطلاعات را کلیک نمائید.
شماره اشتراک: *
تلفن همراه: *
لطفاً فیلدهای الزامی را وارد نمائید.